Disclaimer

Op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door Advocaatalmere.net met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Advocaatalmere.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Advocaatalmere.net worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Advocaatalmere.net uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Advocaatalmere.net niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de Website of de elektronisch nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.